• Zajišťování koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 571/2006 Sb., včetně zpracování plánu BOZP.
  • Kontrola dodržování požadavků na bezpečnou práci zhotovitelem.