Služby jsou prováděny odborně způsobilou osobou v oboru:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci resp. prevence rizik

Koordinace BOZP na staveništi

Požární ochrana

Požární bezpečnost staveb

Prostředky a zařízení PO

Tyto prostředky a zařízení jsou dodávány externím smluvním partnerem, firmou Hastech Servis s.r.o.