po-bozp.eu | požární ochrana a bezpecnost a ochrana zdraví pri práci
Kontaktujte nás
Provádím komplexní služby v oboru požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Dále provádím výkon činností autorizované osoby pro požární bezpečnost staveb. Garantuji odbornou  úroveň prováděných služeb a činností v rámci právních a technických předpisů.

 

PO-BOZP.eu

Copyright © 2007-2013 www.po-bozp.eu. Všechna práva vyhrazena. Realizace web-systemy.net