• Zpracování požárně bezpečnostního řešení jako nedílné součástí projektové dokumentace stavby.